Effektberegning og rådgivning om valg af solfilm

BBN Nordic levere, monterer og rådgiver omkring brugen og effekten ved montage af solfilm på glas til virksomheder, offentlige institutioner og private boligejere i hele landet. Vi tilbyder hjælp og giver gode råd før investering i en løsning med solfilm. Dette for at sikre at den helt rigtige effekt opnås i forhold til det aktuelle ønske og behov. Vi lever af tilfredse kunder så derfor er en af vores vigtigste styrker at kunne give vores kunder en troværdig og korrekt rådgivning hvorfor vi bl.a ved hjælp af nedenstående værktøjer tilstræber den bedst mulige tryghed og kvalitet for de projekter vi udfører.

Rådgivning om glassets egnethed til solfilm

Alt glas er forskelligt. I dag findes mange forskellige glastyper, og solfilm vil fungere forskelligt og have forskellig effekt afhængig af netop glastypen. Mange vurderer en solfilms effekt ud fra et datablad men effekten skal måles fra den samlede konstruktion dvs aktuel glasflade + solfilm type. Vi hjælper med rådgivning om korrekt valg af solfilm ud fra glastypen i forhold til den problematik der ønskes løst.

Rådgivning og udførsel af energibesparelses-beregning

Vi foretager også energibesparelses-beregninger. Her får man en idé om den forventede besparelse på elregningen, samt hvor lang tid investeringen i solfilm vil være om at have tjent sig selv hjem. Denne ydelse tilbydes primært større projekter på over 500 m². Behovet for nedkøling i sommerhalvåret vil i nogle tilfælde have en betydelig, positiv effekt på omkostninger til energi (kWh) og trivselsmiljø.

Rådgivning om simulering af effekt ved solfilm – beregning af ændret g-værdi

G-værdien i glasset er et udtryk for hvor stor varmetransmissionen er ind i en bygning gennem glasset. Ved opsætning af solfilm på ruden – med korrekt solfilm type og placering – vil solfilmen nedsætte g-værdien og dermed forbedre rudens evne til at reflektere den indtrængende varme som skaber for varme lokaler og dårligt indeklima. Vi tilbyder beregning af ændret g-værdi med solfilm som beregnes og udføres af ingeniører fra 3M. Data viser også ændrede værdier for varme absorbering, lystransmission og reflektion inde/ude mm.

Beregning af stresstest af glas – undgå termisk sprængning i glasset

Bestemte vindueskonstruktioner og visse interne og eksterne forhold, kan medføre en for høj varmeabsorbering i glasset med solfilm. Derfor er det altid vigtigt at vi besigtiger bygningen før valg og anbefaling af filmtype. I visse – dog ganske få situationer – fraråder vi montage af solfilm, såfremt risikoen for termisk sprængning er til stede. Typisk vil en indvendig montage på 3-lags glas altid frarådes!

Anden ekstern og intern afskærmning, varmekilder, skyggepåvirkninger, glastype og størrelse på ruder kan også spille en rolle i forbindelse med ophobning af varme. Derfor foretages i visse tilfælde, en stresstest, for at vurdere sandsynligheden for sprængninger. I stort set alle tilfælde vil en udvendig montage løse problemet idet varmen, der strømmer gennem glasset, mindskes.

For mere information og rådgivning, kontakt os via kontaktformularen, eller på tlf: 3646 8416 eller læs mere om solfilm i nedenstående brochurer

Kontakt os for den rette rådgivning