Vil du høre mere?

Solfilm til vinduer og bygninger

SOLFILM

BBN Nordic rådgiver, sælger og monterer hele 3M og Solar Screens omfattende program inde for solfilm til vinduer, bygninger, facader, glas samt ovenlys i hele Danmark.

Vinduesfilm og solfilm kan løse følgende problemstillinger:

 • For højt varmeindfald fra solen gennem vinduer – både facadeglas og ovenlys
 • Isolerende effekt
 • For kraftigt lysindfald
 • Blændende og reflekterende stråler fra solen
 • Falmning af inventar
 • Afskærmning

Solfilm til vinduer forbedrer effektivt bygningers energiforbrug ved at beskytte mod solens stråler og nedkøle lokalerne. Ud over dette beskytter solfilmen dine medarbejdere mod gener fra solens stråler. Den sidste fordel med solfilm er den afskærmning filmen kan give, så fremmede ikke kan se igennem vinduerne, hvilket effektivt nedsætter risiko for indbrud.

Yderligere er solfilm til vinduer også rigtig godt, når der er tale om en bygning der eksempelvis er opført i en speciel arkitektonisk stil og man ikke ønsker markiser eller andet, der kan “ødelægge” bygningens udtryk udefra. Vindues- og solfilm kan i de fleste tilfælde påføres uden at det kan ses på bygningen, og dermed kan man bibeholde en flot bygning og samtidig få alle de ovennævnte fordele.

Effekt og virkning

Solfilm BBN Nordic

Effekten ved investering og opsætning af solfilm kan være rigtig god – men det kræver den rigtige rådgivning og valg af produkt til hver enkelt bygning og glastype. Der er flere både interne og eksterne forhold, der spiller en rolle i forbindelse med udbyttet for din virksomhed. Derfor prioriterer BBN Nordic en seriøs og professionel rådgivning omkring valg af løsning til netop din bygning. Med vinduesfilm på ruden kan der opnås en total varmeafvisning på helt op til 85%. Vi har flere referencer fra virksomheder, som har oplevet et stort udbytte fra solfilm med varme indfalds reduktioner på helt op til 15 grader.

Udover at løse problemer med varmeindfald og blænding i bygninger, er der yderligere dokumenterede fordele:

 • Økonomisk attraktiv løsning i forhold til andre foranstaltninger mod varmeproblematikker
 • Der kan i mange tilfælde opnås driftsbesparelser
 • Man blokerer ikke for udsyn og udsigten gennem vinduerne
 • Lang holdbarhed og hindrer kig udefra
 • Mærkbar effekt med garanti på op til 15 år (indvendig monteret) (5-10 år på udvendig monteret)