Autoriseret montør og forhandler af produkter fra:

Virksomhedsprofil

 

Optimering af menneskelige og økonomiske ressourcer får stigende opmærksomhed i disse år. Forventning om gode rammer som indeklima, arbejdsergonomi og de generelle omgivelser på arbejdspladsen udfordres konstant af de daglige brugere. Det stiller store krav til bygningsansvarlige om at kunne skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, under hensyntagen til midlerne som er stillet til rådighed.

Med bygningen som omdrejningspunkt har BBN Nordic specialiseret sig i rådgivning, salg og installering af løsninger der hjælper virksomheder med at løse og optimere problematikker omkring indeklima og arbejdsmiljøet. Med 27 års erfaring besidder BBN Nordic i dag et dybdegående kendskab til alle produktområder, som afspejler sig i en professionel og troværdig rådgivning og kommunikation til markedet.

BBN Nordic udfører alle typer projekter til bygningstyper i hele Danmark samt Sydsverige fra lokationer i henholdsvis København, Århus og Malmø. Et team af egne autoriserede montører sikrer korrekt og ensartet høj kvalitet af det udførte arbejde, som der efterfølgende udstedes garanti på.

Ud over udførsel af projektarbejde indenfor solfilm og sikkerhedsfilm, dekorations folier, indvendig solafskærmning, vinduesfilm og måtteløsninger leverer BBN Nordic en lang række industrielle produkter til professionel brug, primært fra 3M og Tesa. Dette sortiment omfatter bl.a industrielle tapes og klæbestoffer, slibe produkter, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr samt rengøringsprodukter.

BBN Nordic har i dag opnået en stærk position på de markeder vi betjener. Produktviden, hurtig responstid, fleksibilitet og tilpasningsevne til markedsbehov prioriteres særligt højt.

BBN Nordic samarbejder udelukkende med leverandører af kvalitetsprodukter som tilbyder en lang omfattende garanti.

NYHEDS ARKIV

Vil du høre mere...?