Autoriseret montør og forhandler af produkter fra:

Rådgivning vedrørende miljø og CO2

Skift til en miljøvenlig og bæredygtig måtteløsning?

Tænk på miljøet og skift lejemåtterne og servicekontrakten, ud med en bæredygtig måtteløsning virksomheden selv ejer og vedligeholder.

Udskiftning af lejemåtter efter en bestemt frekvens belaster miljøet unødigt. Processen indebærer nemlig kørsel til og fra kunden og vask af måtterne i store industrivaskemaskiner. Ved at afskaffe lejemåtterne, vil virksomheden aktivt bidrage til at mindske forbruget af

  • Brændstof
  • Vand
  • Kemikalier

Brændstof, vand og kemikalier belaster og påvirker alle CO2 udledningen i negativ retning, og bidrager dermed til den globale opvarmning og en øget drivhuseffekt (du kan læse mere om CO2 og drivhuseffekten nedenstående).

Så hvis du vil minimere dit bidrag til den globale opvarmning på en nem måde, og opnå en mere grøn virksomhedsprofil så kontakt Inpro Koncept for at høre nærmere om vores bæredygtige løsninger.

Hvad er CO2?*

CO2 er en luftart, der også kendes som kuldioxid eller kultveilte, som dannes ved afbrænding af organisk materiale. Der er CO2 i menneskers og dyrs udåndingsluft – og der dannes CO2 ved forskellige gæringsprocesser. CO2 og vanddamp H2O er de vigtigste naturlige drivhusgasser.

Vi udleder CO2, når vi producerer varme og el, og når vi bruger benzin og diesel i vores biler. En del af den CO2, der dannes på jorden, optages af jordens planter, der bruger den, når de vokser.

Hvad er drivhuseffekten?*

Drivhuseffekt er en populær betegnelse for en naturlig proces, der ikke er skadelig i sig selv. Men vi mennesker påvirker processen gennem vores øgede CO2-udslip.

Der ville ikke være liv på Jorden, hvis ikke vi havde et ”lag” af drivhusgasser, der holdt på varmen, nøjagtig som glasset i et drivhus. Uden drivhuseffekten ville Jorden i gennemsnit være 33 grader koldere.

I dag er drivhuseffekten blevet forstærket af menneskers udledning af drivhusgasser. De mest betydningsfulde menneskeskabte drivhusgasser er kuldioxid (CO2), metan (CH

Hvad betyder det for miljøet?*

Den forøgede drivhuseffekt har skabt forandringer i Jordens natur og klima: Trækfuglene kommer tidligere, træerne springer tidligere ud og skisæsonen er blevet kortere.

FN’s Klimapanel har vurderet at jordens gennemsnitstemperatur vil stige 2-4 grader i dette århundrede, og det vil betyde, at havniveauet stiger et sted mellem 0,2 og 0,6 m de næste 100 år.

Nedbørsmængden på jorden vil samlet set stige. Det vil være forskelligt fra område til område, sådan at man nogle steder vil opleve fald og andre steder betydeligt større mængder regn. Generelt kan man sige, at tørre områder vil tørre ud, mens fugtige områder vil blive vådere.

For landbruget har det betydning for hvilke afgrøder, det kan lade sig gøre at dyrke.

Afsmeltningen af Jordens gletschere og havisen i de polare egne vil fortsætte. I Canada har man set eksempler på at isbjørne er begyndt at æde hinanden. Klodens knap 25.000 isbjørne må desuden svømme længere og længere for at fange de sæler, de er afhængige af som føde.

Kilde: Energistyrelsens kampagne ” 1 ton mindre”. www.1tonmindre.dk

Regneeksempel på CO2 besparelse ved overgang til ejemåtter

En mellemstor virksomhed har 25 måtter i assorterede størrelser fra 90x150 cm til 200x300 cm.

De får skiftet måtter 1 gang om ugen.

Afstand til vaskeri tur/retur 25 km, giver sammenlagt 1300 km årligt, og derved 130 liter diesel årligt(baseret på en Mercedes Sprinter).

Vaskemaskine type Bosch WBB 24751 EU, 10 kg. 1,7 KwH ved 60 grader vask.

De 25 måtter deles op i 3 vaske hver uge, hvilket giver 3 vaske x1,7 Kwh x 52 uger = 262,2 KwH

Virksomheden opnår følgende reduktion i CO2 udledningen. 490 kg/CO2